Tunku Dato' Yaacob Khyra

(Executive Chairman)


Azlan bin Abdullah
(Executive Director/Chief Executive Officer)


Tunku Dato’ Kamil Ikram bin Tunku Tan Sri Abdullah

(Non-Independent
Non-Executive Director)
     

Tan Sri Datuk Seri Razman Md Hashim
(Independent
Non-Executive Director)

Shazal Yusuf bin Mohamed Zain
(Independent
Non-Executive Director)
     

Muk Sai Tat
(Independent
Non-Executive Director)